Алумни организација Филозофског факултета у Нишу

Мисија Алумни организације Филозофског факултета у Нишу је да одржава, јача и развија професионалне, узајамне корисне везе између људи који су своје универзитетско образовање стекли на Филозофском факултету у Нишу алумнија и Филозофског факултета.

Алумни организација Филозофског факултета представља форум на коме се размењују идеје, предлози и мишљења о различитим питањима од значаја за његове чланове, одржава академска традиција Филозофског факултета, те развија и храбри дух партнерства и сарадње између Филозофског факултета и његових некадашњих и садашњих чланова.

Чланство у Алумни организацији Филозофског факултета је добровољно, као и учешће у њеним активностима. Организација је непрофитна, а завршавањем студија на Филозофском факултету у Нишу се аутоматски стиче право чланства у Алумни организацији.

Искористите прилику - придружите нам се!


Придружите нам се